Bendrieji žemėlapiai

Bendrasis žemėlapis

Viešasis žemėlapis skirtas peržiūrėti AM teikiamus teritorijų planavimo, statybos, stebėjimo žemėlapius ir žemėlapių paslaugas. Taip pat pateikiami duomenys iš susijusių informacinių sistemų, kurie padeda geriau įvertinti situacija.

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, VĮ "Registrų centras"

3D Lietuvos žemėlapis

Ši paslauga skirta susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis trimatėje erdvėje ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus. Šioje paslaugoje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius. Pastaba: „Aukščio profilis“, „Statinių atsisiuntimas“, „Aukščio taškų atsisiuntimas“ valdikliai pasiekiami tik prisijungusiam vartotojui.

LR Aplinkos ministerija, VĮ Žemės ūkio duomenų centras

ŽIS

Žemės informacinė sistema (projektas)

Valstybinė žemė

Žemėlapyje pateikiama informacija apie perduotinus savivaldybėms patikėjimo teise valdyti jų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus.

LR Aplinkos ministerija

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (TPDRIS)

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (TPDRIS). Pateikiami rengiami ir registruoti teritroijų planavimo dokumentai, galima atlikti jų paiešką žemėlapyje.

VTPSI prie AM

Registruoti teritorijų planavimo dokumentai (TPDR)

Registruoti teritorijų planavimo dokumentai (TPDR)

VTPSI prie AM

3D planuojamos užstatomos teritorijos

3D planuojamos užstatomos teritorijos

AM

Statyba

Statybos ir ketinamos įrengti infrastruktūros duomenys

Statybos projektų erdviniai duomenys

Statybos projektų viešieji erdviniai duomenys (SP_EDR)

VTPSI prie AM

Statybos projektų erdviniai duomenys 2

Statybos projektų erdviniai duomenys 2

AM

Leidimų vykdyti žemės kasimo darbus erdviniai duomenys

Leidimų vykdyti žemės kasimo darbus viešieji erdviniai duomenys

AM

Viešinamos infrastruktūros erdviniai duomenys

Viešinamos infrastruktūros erdviniai duomenys (VI_EDR)

AM

Matavimai

TIIIS erdviniai duomenys

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros erdviniai duomenys (TIIIS)

TIIIS topografiniai ir inžinerinių tinklų erdviniai duomenys. Pastaba: Inžinerinių tinklų erdviniai duomenys pasiekiami tik prisijungusiam vartotojui.

ŽŪM, Savivaldybių administracijos, GIS-Centras