Bendrieji žemėlapiai

Bendrasis žemėlapis

Viešasis žemėlapis skirtas peržiūrėti AM teikiamus teritorijų planavimo, statybos, stebėjimo žemėlapius ir žemėlapių paslaugas. Taip pat pateikiami duomenys iš susijusių informacinių sistemų, kurie padeda geriau įvertinti situacija.

Paieška, SŽNS, TPDR, TIIIS, EPTP

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, VĮ "Registrų centras"

3D Lietuvos žemėlapis

Ši paslauga skirta pažinti Lietuvą trimatėje erdvėje. Joje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius.

3D, LOD1, LOD2

Žemės ūkio ministerija, VĮ GIS-Centras

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (TPDRIS)

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (TPDRIS). Pateikiami rengiami ir registruoti teritroijų planavimo dokumentai, galima atlikti jų paiešką žemėlapyje.

AM, EPTP, Vartai, Žemėlapis, PE-47

VTPSI prie AM

Registruoti teritorijų planavimo dokumentai (TPDR)

Registruoti teritorijų planavimo dokumentai (TPDR)

AM, EPTP, Vartai, Žemėlapis, PE-48

VTPSI prie AM

3D planuojamos užstatomos teritorijos

3D planuojamos užstatomos teritorijos

AM, EPTP, Vartai, Žemėlapis

AM

Statyba

Statybos ir ketinamos įrengti infrastruktūros duomenys

Statybos projektų erdviniai duomenys

Statybos projektų viešieji erdviniai duomenys (SP_EDR)

TPDR, TPDRIS, InfoStatyba, PE-51

VTPSI prie AM

Leidimų vykdyti žemės kasimo darbus erdviniai duomenys

Leidimų vykdyti žemės kasimo darbus viešieji erdviniai duomenys

TPDR, TPDRIS, InfoStatyba, PE-52

AM

Viešinamos infrastruktūros erdviniai duomenys

Viešinamos infrastruktūros erdviniai duomenys (VI_EDR)

AM, TPS, Vartai, Žemėlapis

AM

Matavimai

TIIIS erdviniai duomenys

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros erdviniai duomenys (TIIIS)

TIIIS erdviniai duomenys

Paieška; TIIIS; Matuoju; PE-53

ŽŪM, Savivaldybių administracijos, GIS-Centras